Knjigovodstvo vs računovodstvo – u čemu je razlika?

Verovatno ste primetili da se u praksi nekada koriste termini knjigovodstvo, knjigovodstvene usluge, knjigovođa, a nekada računovodstvo, računovodstvene usluge, računovođa. Da li postoji i koja je razlika u značenju između ovih termina?

Strogo govoreći, knjigovodstvo (engl. bookkeeping) je deo računovodstva (engl. accounting). Knjigovodstvo predstavlja vođenje poslovnih knjiga, odnosno evidencija poslovnih promena. Računovodstveni zakoni i standardi zahtevaju da poslovne promene (prilivi i odlivi, prihodi i rashodi, promene u imovini, obavezama i kapitalu, i dr.) budu evidentirane na određeni način. To je posao knjigovodstva i knjigovođe. Postoje različiti oblici knjigovodstva, uključujući prosto (single-entry) i dvojno knjigovodstvo (double-entry bookkeeping), i različite knjigovodstvene evidencije, uključujući dnevnik knjiženja (journal), glavnu knjigu (general ledger) i analitičke evidencije (kupci, dobavljači, zalihe, i dr.).

Obaveze i potrebe biznisa se, međutim, ne završavaju na evidentiranju poslovnih promena. Najpre, za složenije vrste poslovnih promena, računovodstveni zakoni i standardi definišu principe, ali ne nužno i sve detalje kako evidentirati određene poslovne promene. Na primer, zakoni i standardi definišu potrebu izdvajanja rezervisanja za nenaplativa potraživanja od kupaca (tj. umanjenja bruto vrednosti potraživanja) ili sprovođenja amortizacije osnovnih sredstava (tj. periodičnog umanjenja vrednosti nekretnina, mašina, opreme), ali ne nužno i u kom procentu se izdvajaju ova rezervisanja ili sprovodi amortizacija. To je zadatak internih računovodstvenih politika.

Dalje, na bazi osnovnih knjigovodstvenih evidencija sprovode se izvedeni obračuni i sastavljaju izveštaji o poslovanju. Ovo, na primer, uključuje obračun poreza i sastavljanje finansijskih izveštaja. Konačno, na bazi evidencija i izveštaja sprovode se analize i ostvaruju se uvidi u poslovanje, na bazi kojih se donose poslovne odluke. Ovo su sve poslovi računovodstva i računovođe. 

Pri tome takođe postoje različiti oblici računovodstva, uključujući finansijsko (financial accounting), računovodstvo troškova (cost accounting) i upravljačko računovodstvo (management accounting). Oni se razlikuju po svom fokusu, pri čemu veće organizacije tipično imaju zasebne službe koje se bave svakim od ovih računovodstvenih domena.

Kod manjih firmi i preduzetnika fokus je često pre svega u ispunjavanju knjigovodstvenih i poreskih obaveza, pa se u ovom kontekstu i pojmovi knjigovodstva i računovodstva češće koriste sinonimno. Međutim, i mala preduzeća i preduzetnici mogu i trebaju koristiti benefite računovodstva i računovodstvenih uvida za dalji razvoj svog poslovanja.

Leave a Reply

Adresa
Cvijićeva 63, 11000 Beograd

Telefon
+381 11 27 68 421

Imejl adresa
office@eknjigovodstvo.com